OCIEPLENIE METODĄ LEKKĄ MOKRĄ

Najczęściej stosowaną techniką docieplania budynków jest metoda lekka mokra. W skrócie polega na przyklejeniu do ściany warstwy izolacji termicznej tj. styropianu lub wełny, a następnie pokrycie jej tynkiem cienkowarstwowym. Metoda nazwana jest lekką, bo ciężar ocieplenia z tynkiem nie przekracza 30 kg/m2, natomiast mokrą ponieważ woda jest niezbędnym materiałem przy robieniu tynków i zapraw.

Jej głównymi zaletami jest powszechność i dostępność, wyeliminowanie mostków termicznych oraz uzyskanie stosunkowo niewielkiej grubości przegrody, przy zachowaniu parametrów termicznych (ściana grubości 33 cm ma współczynnik przenikania ciepła U=ok. 0,30 W/m2K).

Niestety główną wadą jest konieczność stosowania tylko w określonych warunkach atmosferycznych tj. nie może padać, zakres temperatur od 5 do 25°C i brak dużego nasłonecznienia.